Dārgmetālu izstrādājumu provēšana un zīmogošana ar proves zīmogu
Selected Organization: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs"
Brief description:
Dārgmetālu proves noteikšana dārgmetālu izstrādājumiem un to zīmogošana ar proves zīmogu (pirms laišanas brīvā apgrozījumā)
Beneficiaries:
Jebkura persona
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Maximum period (in working days):
5
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas VSIA Latvijas Proves birojs ar pieteikumu un provēšanai un zīmogošanai paredzētajiem dārgmetālu izstrādājumiem.
Dārgmetālu izstrādājumus VSIA Latvijas Proves birojs ir iespējams iesniegt, arī izmantojot kurjerpasta pakalpojumus.
Persona, iesniedzot dārgmetāla izstrādājumus zīmogošanai, norāda:
1. izstrādājumu domājamo metālu un provi, ja šāda informācija iesniedzējam ir zināma;
2. vai izstrādājumi zīmogojami ar konvencijas "Par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu" vienoto pārbaudes zīmogu;
3. vēlamo zīmoga uzlikšanas vietu un zīmoga uzlikšanas veidu – mehāniskā zīmogošana vai lāzergravēšana;
4. informāciju par izstrādājumu izgatavošanas īpatnībām, kuras jāņem vērā, lai tos nesabojātu:
4.1. vai, izstrādājumus provējot, izmantojama tikai rentgenfluoriscences metode;
4.2. vai, izstrādājumus mehāniski zīmogojot, iespējamas deformācijas (piemēram, dobi izstrādājumi, izstrādājumi ar slēptiem mehānismiem).
Dārgmetālu izstrādājumus zīmogošanai iesniedz:
1. funkcionāli sagatavotus lietošanai (dārgakmeņi var būt neiestrādāti) un pievienojot visas detaļas. Dārgmetālu izstrādājumus zīmogošanai var iesniegt, ja tie nav pulēti;
2. sašķirotus pēc metāla un izstrādājumu veida;
3. tarā, kura nodrošina izstrādājumu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.
Fiziskai personai nepieciešama pase vai personas apliecība.
Juridiskas personas pārstāvim nepieciešama pilnvara, pase vai personas apliecība
Payments: View payments
Klātiene Latvijas Proves birojs
Adrese: Teātra iela 9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67216485
Fakss: 67814427
Other contact details:
Working hours
Pasts Latvijas Proves birojs - pasts
Adrese: Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details:
Working hours
2. solis / Dārgmetālu izstrādājumu provēšana un zīmogošana
VSIA Latvijas Proves birojs nosaka iesniegto dārgmetālu izstrādājumu provi un zīmogo tos ar proves zīmogu.
Nosakot dārgmetālu izstrādājumu provi vai veicot dārgmetālu izstrādājumu atbilstības pārbaudi preces drošuma prasībām, birojs izmanto metodi, kas nodrošina, ka iegūtie dati ir ticami, reprezentatīvi un salīdzināmi. Ja izmantotā metode atbilst piemērojamā standarta prasībām, tā uzskatāma par atbilstošu šajā punktā minēto prasību izpildei. Ķīmiskai analīzei var atlasīt ne vairāk kā 1 % no izstrādājumiem, kuri sašķiroti pēc metāla un izstrādājumu veida un kuru skaits ir lielāks par 100.
Zīmogus dārgmetāla izstrādājumā iespiež. Ja dārgmetāla izstrādājuma iesniedzējs kvītī ir norādījis, ka zīmoga iespiešana var bojāt dārgmetāla izstrādājumu, zīmogu dārgmetāla izstrādājumā iegravē. Ja tehnisku iemeslu dēļ zīmogu dārgmetāla izstrādājumā nav iespējams iespiest vai iegravēt, birojs dārgmetāla izstrādājuma iesniedzējam izsniedz dārgmetāla izstrādājuma kvalitātes apliecību, kurā ir norādīta dārgmetāla izstrādājumam noteiktā prove.
Birojs nezīmogo dārgmetāla izstrādājumu, ja tas neatbilst preces drošuma prasībām.
Payments: View payments
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāvēršas VSIA Latvijas Proves birojs ar pieņemšanas - nodošanas kvīti.
Dārgmetālu izstrādājumus VSIA Latvijas Proves birojs ir iespējams saņemt, arī izmantojot kurjerpasta pakalpojumus.
Rēķinam par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu ir jābūt samaksātam.
Fiziskai personai nepieciešama pase vai personas apliecība.
Juridiskas personas pārstāvim nepieciešama pilnvara, pase vai personas apliecība
Payments: View payments
Klātiene Latvijas Proves birojs
Adrese: Teātra iela 9, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67216485
Fakss: 67814427
Other contact details:
Working hours
Pasts Latvijas Proves birojs - pasts
Adrese: Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details:
Working hours