Oficiālās statistikas veidlapas
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Period:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Noskaidrot oficiālās statistikas veidlapas un respondenta iesniedzamās veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, sadaļā “Aptaujas un apsekojumi / Veidlapu katalogs” ir pieejamas oficiālās statistikas veidlapas, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu oficiālo statistiku.
Juridiskās personas var noskaidrot informāciju par to kādas veidlapas jāiesniedz, par kādiem periodiem un iesniegšanas termiņiem sadaļā "Aptaujas un apsekojumi\Uzņēmumu apsekojumi" - e.csp.gov.lv/veidlapas.
Hipersaite
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma
2. solis / Aizpildīt un iesniegt Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas var aizpildīt un iesniegt elektroniski EDV sistēmā.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma