Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem.
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem sadalījumā pa valstīm.
Importa (vai eksporta) dati par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maximum period (in working days):
10
Process description
Payments
Other information
Related Services
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv, e-adresi vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei,  Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt Kombinētās nomenklatūras kodus un periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas veidu:
a) uz e-pastu/ e-adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
b) pa pastu,
c) CSP Informācijas centrā.
CSP konsultants izveidos piedāvājumu un nosūtīs Jums datu sagatavošanas izmaksas un termiņu. Dati tiks sagatavoti pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. Jums tos nosūtīsim pēc rēķina apmaksas.
Datus par preču ārējo tirdzniecību Kombinētās nomenklatūras 2, 4, 6 un 8 zīmju līmenī un valstu dalījumā iespējams lejupielādēt bezmaksas dažādos mašīnlasāmos formātos oficiālās statistikas portālā,  Latvijas eksporta un importa datu vizualizācijas rīkā un atvērto datu portālā.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese
E-pasts info@csp.gov.lv
2. solis / Informācijas saņemšana
Saņemšanas veidi: e-pasts, e-adrese, pasta adrese vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese
E-pasts info@csp.gov.lv