Translated using Hugo.lv
Registration of a new holding
Selected Organization: Lauksaimniecības datu centrs
Brief description:
Accommodation – any space, structure or outdoor enclosed environment, or the place where the permanently or temporarily detained farm animals or aquaculture animals and which constitute a single epidemiological unit. The owner of agricultural animals has a duty to register a holding.
Beneficiaries:
Any person
Any legal or natural person who has the declared place of residence in Latvia and who is registered with the OCMA
Maximum period (in working days):
3
Period:
Following receipt of the holding cards and payment, a new holding shall be registered in the information system of the Agricultural Data Centre. Information referred to shall be valid after its registration.
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
1. solis / Service requests
A new site can be registered: When www.ldc.gov.lv is installed, in the Single Login System, in the Applications section, attaching a completed Stand Card.
or the user of the Electronic Login System (LAD EPS) of the Rural Support Service, a new holding may be registered online in the Ministry of Agriculture e-service system (ZM EPS).
Documents to be submitted
Payments: View payments
An e-service in authorities home page
Mail Register a new housing
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Other contact details:
Working hours
Another Pakalpojumu var pieprasīt Zemkopības ministrijas Elektroniskajā pieteikumu sistēmā (ZM EPS) sadaļā "Citu iestāžu e -pakalpojumi"
Lietotājam jābūt reģistrētam ZM vienotajā klientu reģistrā( tikai LAD klienti).
Other electronic channels Mobilo lietotni “e-LDC”.Notikumus ar lauksaimniecības dzīvniekiem ir  viegli paziņot arī Jūsu tālrunī. Mobilā lietotne darbojas arī interneta bezsaistes režīmā, t.i., ievadītie notikumi tiks uzkrāti viedierīcē un pēc savienojuma ar internetu Jums tie būs tikai jānosūta datu bāzei.
2. solis / Receipt of services
The service is received in accordance with the application of choice.
Payments: View payments