Translated using Hugo.lv
State Probation Service in response to a person's submission
Selected Organization: Valsts probācijas dienests
Brief description:
Every natural and legal persons have the right to apply to the state and local government institutions with oral and written submissions, complaints and proposals and to receive a reply on the merits, as well as the right to participation in public administration.
Beneficiaries:
Any person
Apmeklētājiem nav nepieciešami dokumenti. Jautājums, sūdzība, priekšlikums vai lūgums jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

Persona brīvā formā sagatavoto jautājumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:
1) klātienē Valsts probācijas dienesta struktūrvienībās,
2) nosūtot uz e-adresi,
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu,
4) pa pastu.

Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.
Maximum period (in working days):
22
Period:
The answer to a submission, complaint, proposal and request is submitted within the deadline set by the Law on Submissions.
Process description
Other information
1. solis / Service requests
Submit an application, complaint, the proposal, the request. Visitors do not have the documents required. The submission, complaint, proposal or request shall be presented in accordance with legal force from the requirements of law.
Payments: View payments
An e-service in authorities home page E-adrese
On the spot
Aizkraukle territorial units
Aluksne territorial units
Cesis territorial units
Daugavpils territorial units
Dobele territorial units
Show all...