Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšanai un dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai
Selected Organization: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Brief description:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir tiesības saņemt līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (konkursa nolikums un tā pielikumu, normatīvo aktu un konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājaslapā: https://atjauno.riga.lv
Beneficiaries:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Prasības projekta iesniedzējam ir noteiktas Rīgas domes 18.10.2016.saistošo noteikumu Nr.225 “Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Rīgā” 3.un 4.punktā, kā arī kārtējā gada konkursa nolikumā (sk. https://atjauno.riga.lv ).
Period:
Projektu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas termiņi saskaņā ar nolikumā norādītajiem termiņiem.
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Projektu konkursam var iesniegt elektroniski, klātienē vai izmantojot kurjerpastu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un iesniegšanas kārtība ir noteikta kārtējā gada konkursa nolikumā, kas publicēts pakalpojuma administrēšanas oficiālajā mājaslapā https://atjauno.riga.lv.
Papildu informāciju par konkursu var saņemt, zvanot uz tālruņa numuriem 67181015 vai 67 037 293 vai sūtot e-pastu konsultacijas_atjauno@riga.lv.
Ar Klientu apkalpošanas centra darbalaikiem un speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas domes Īpašuma departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026241; 67026320
Fakss:
Other contact details:
Working hours
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details: Projekta iesniegšana konkursam, izmantojot kurjerpastu.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Projektu konkursam var iesniegt elektroniski, klātienē vai izmantojot kurjerpastu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un iesniegšanas kārtība ir noteikta kārtējā gada konkursa nolikumā, kas publicēts pakalpojuma administrēšanas oficiālajā mājaslapā https://atjauno.riga.lv.
Papildu informāciju par konkursu var saņemt, zvanot uz tālruņa numuriem 67181015 vai 67 037 293 vai sūtot e-pastu konsultacijas_atjauno@riga.lv.
Ar Klientu apkalpošanas centra darbalaikiem un speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/.
Payments: View payments