Izziņa par statistikas datiem
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Centrālā statistikas pārvalde pēc pieprasījuma sniedz oficiāli apstiprinātas izziņas par statistikas rādītājiem, piemēram patēriņa cenu indeksu (inflāciju), mēneša vidējo bruto darba samaksu vai citiem rādītājiem.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas.
Maximum period (in working days):
4
Process description
Payments
Other information
Related Services
1. solis / Informācijas pieprasīšana
Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv, e-adresi vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu/e-adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, b) pa pastu, c) CSP Informācijas centrā. CSP konsultants izveidos piedāvājumu un nosūtīs Jums sagatavošanas izmaksas un termiņu. Izziņa tiks sagatavota pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. Jums to nosūtīsim pēc rēķina apmaksas.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
E-pasts info@csp.gov.lv
2. solis / Informācijas saņemšana
Saņemšanas veidi: e-pasts, e-adrese, pasta adrese vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
E-pasts info@csp.gov.lv