Submission to contradict the Disability expertise decision

  • Title: Submission to contradict the Disability expertise decision
  • Description: E-pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Authority: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
  • Code: EP63
  • Kind: Synchronous service - the user receives the results without delay
  • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP63-V1-0
  • Authentication:

    E-service supports the following authentication methods:

  • Authenticate to open e-service Open user manual