Check and payment of administrative penalties

  • Title: Check and payment of administrative penalties
  • Description: Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu. Iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms protokola numurs un pārkāpēja dzimšanas dati. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
  • Authority: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Code: EP38
  • Kind: Synchronous service - the user receives the results without delay
  • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP38-V1-3
  • Authentication:

    E-service supports the following authentication methods:

  • Authenticate to open e-service Open user manual