Requirement to reissue the certificate about marriage or a reference from the marriage register

  • Title: Requirement to reissue the certificate about marriage or a reference from the marriage register
  • Description: Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma ietvaros saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.
  • Authority: Tieslietu ministrija
  • Code: EP14
  • Kind: Asynchronous e-service - the user starts the process, but the results are received with a time delay
  • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP14-V1-2
  • Authentication:

    E-service supports the following authentication methods:

  • Authenticate to open e-service Open user manual