Requirement to reissue the certificate about birth or a reference from the birth register

  • Title: Requirement to reissue the certificate about birth or a reference from the birth register
  • Description: Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
  • Authority: Tieslietu ministrija
  • Code: EP12
  • Kind: Synchronous service - the user receives the results without delay
  • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP12-V1-2
  • Authentication:

    E-service supports the following authentication methods:

  • Authenticate to open e-service Open user manual