Registration in the register of enterprises registers

  • Title: Registration in the register of enterprises registers
  • Description: E-pakalpojuma ietvaros persona aizpilda un iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu jauna subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijai, izmaiņu, maksātnespējas procesu, likvidācijas vai juridiskā fakta izbeigšanas reģistrācijai, pievieno nepieciešamos dokumentus, kā arī saņem valsts notāra lēmumu (un citus dokumentus, ja tādi izsniedzami). Pie e-pakalpojuma pašreiz ir iespējams autentificēties tikai fiziskām personām. Ja persona ir autentificēta kā juridiska persona, tad e-pakalpojums nebūs pieejams. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa
  • Authority: Uzņēmumu reģistrs
  • Code: EP119
  • Kind: Asynchronous e-service - the user starts the process, but the results are received with a time delay
  • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP119-V2-0
  • Authentication:

    E-service supports the following authentication methods:

  • Authenticate to open e-service Open user manual