Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

My Data in the Register of Natural Persons

 • Title: My Data in the Register of Natural Persons
 • Description: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, pārbaudīt ziņas, kas par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu iekļautas Fizisko personu reģistrā. Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sniegtas aktuālās un vēsturiskās ziņas no Fizisko personu reģistra.
 • Authority: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Code: EP01
 • Kind: Synchronous service - the user receives the results without delay
 • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP01-V2-0
 • Authentication:

  E-service supports the following authentication methods:

 • Terms of use: terms of use
 • Authenticate to open e-service Open user manual