Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Persons declared at my property

  • Title: Persons declared at my property
  • Description: Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Authority: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Code: EP00
  • Kind: Synchronous service - the user receives the results without delay
  • Identifier: URN:IVIS:100001:EP-EP00-V1-6
  • Authentication:

    E-service supports the following authentication methods:

  • Authenticate to open e-service Open user manual