PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

Saistībā ar tehniskiem darbiem 06.10.2022 laikā no plkst.22:00  līdz 07.10.2022 plkst.01:00 var būt traucēta autentifikācija portālā.

E-pakalpojums Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai” uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts