Reģistrācijas maksa par pieteikuma noformēšanu ir 35 eiro neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

Piesakoties elektroniski, samaksāt varēs:

Izmantojot apmaksas iespēju Portālā. Šajā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no Portāla piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa.

Pieteikuma reģistrācijas maksa tiek pārskaitīta uz centralizētajiem vienotās uzņemšanas kontiem, kuri ir Rīgas Tehniskās universitātes pārziņā. 

Ja, pieteikums tiek iesniegts un apstiprināts klātienē, tad ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apstiprinājums), kas apliecina veikto maksājumu. 

Maksu par pieteikuma reģistrāciju ir iespējams veikt arī pēc elektroniskā pieteikuma iesniegšanas, atnākot uz uzņemšanas punktu apstiprināt pieteikumu un samaksājot uzņemšanas punktā.

Piesakoties augstskolu uzņemšanas punktos, reģistrācijas maksu varēs samaksāt uzņemšanas punkta kasē vai ar bankas pārskaitījumu.