E-pakalpojumu saites

Iesniegums iestādei

 1. Elektronisks iesniegums iestādei

Nodokļi, muita un maksājumi

 1. Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa
 2. Muitas maksājumi
 3. Administratīvo sodu nomaksa

Ģimenēm

 1. Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
 2. Bērna piedzimšanas pabalsts
 3. Maternitātes (māmiņas) pabalsts 
 4. Ģimenes valsts pabalsts
 5. Bērna kopšanas pabalsts
 6. Paternitātes (tēva) pabalsts

Dzīvesvietas deklarācija

 1. Dzīvesvietas deklarēšana
 2. Deklarētās dzīvesvietas pārbaude (Mani dati Iedzīvotāju reģistrā)
 3. Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs
 4. Manā īpašumā deklarētās personas
 5. Pārbaude vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Sociālā apdrošināšana

 1. Iesniegums sociālā nodrošinājuma pabalstam
 2. Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai (B lapa)
 3. Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai
 4. Apbedīšanas pabalsts
 5. Pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
 6. Brīvprātīga pievienošanās sociālai apdrošināšanai
 7. Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu
 8. Pensiju pārvaldītāja vai plāna izvēle
 9. Informācija par VSAA veiktajiem maksājumiem

Veselība

 1. Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai (B lapa)
 2. Darbnespējas lapas
 3. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)
 4. Manas e-receptes
 5. Reģistrācija pie ģimenes ārsta
 6. Ārsta nosūtījumi
 7. Ziņas par pierakstiem

Mani dati

 1. Mani dati Fizisko personu reģistrā
 2. Mani dati kadastrā
 3. Mani dati VDEĀVK
 4. Mani biometriskie dati
 5. Mani reģistrētie mājas dzīvnieki
 6. Mani vizuālās diagnostikas dati
 7. Nolēmumi par mani prokuratūrā
 8. Mani medicīnas pamatdati
 9. Mani medicīnas pakalpojumu rezultāti
 10. Mani medicīniskie izmeklējumi

Dzīve ārvalstīs un ceļošana

 1. Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs
 2. Dokumenta pieprasīšana no Latvijas
 3. Izziņas no Latvijas
 4. Reģistrēšanās konsulārajā reģistrā (ceļojuma reģistrēšana)

Strādājošiem

 1. Pensiju 2.līmeņa kapitāla mantošanas iesniegums
 2. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām
 3. Informācija par prognozēto pensiju
 4. Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts
 5. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
 6. Pensijas pārvaldītāja izvēle (2.līmenis)
 7. Informācija par pensijas kapitālu

Uzņēmumu reģistrs

 1. Uzņēmumu reģistrēšana un likvidēšana
 2. Izziņas no reģistriem

Dzimtsarakstu nodaļa

 1. Dzimšanas apliecība vai izziņa
 2. Laulības apliecība  vai izziņa
 3. Miršanas apliecība vai izziņa

Personām ar invaliditāti

 1. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
 2. Iesniegums par invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanu
 3. Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai
 4. Iesniegums transporta pabalstam
 5. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 6. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Mājdzīvnieku saimniekiem

 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija
 2. Mājdzīvnieka īpašnieka maiņa
 3. Mani reģistrētie mājas dzīvnieki
 4. Mājdzīvnieka nāves reģistrēšana
 5. Mājdzīvnieka pazušana vai atrašanās
 6. Mājdzīvnieka adreses maiņa
 7. Mājdzīvnieka turētāja maiņa

Atļaujas

 1. Pierobežas joslas speciālās caurlaides
 2. Ieroču reģistrācija, atļaujas, licences
 3. Atļauja izmantot orgānus pēc nāves
 4. Atļauja ārstiem piekļūt medicīnas datiem

Pieteikšanās studijām

 1. Elektroniskā pieteikšanās studijām (tikai vasarā)
 2. Statistika par studiju pieteikumiem (tikai vasarā)

Sūdzības

 1. Iesniegums Darba inspekcijai
 2. Iesniegums Veselības inspekcijai

Dažādi

 1. Pieteikšanās pases vai eID izsniegšanai
 2. Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām
 3. Pārbaude vai persona nav mirusi

Vēl iesakām apskatīties

 1. Visi e-pakalpojumi portālā Latvija.lv
 2. E-pakalpojumi ārējos portālos