Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas reģistrācijas pakalpojums (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Dzimtsarakstu nodaļā.

Ierodoties Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi jāņem pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
• dzimšanas reģistrācijas fakta pieteicēja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
•  vecāku laulības apliecība,

Paternitātes atzīšanai:
• paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa klātienē vai notariāli apstiprināta);
• bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva personiski iesniegts vai dzimtsarakstu nodaļai adresēts iesniegums, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēja paraksta īstums, ja bērna mātes laulība nav šķirta jeb no laulības šķiršanas spēkā stāšanās dienas nav vēl pagājušas 306 dienas - jāiesniedz oriģināls;
•  vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;
•  spēkā esošs tiesas sprieduma apliecināts noraksts (ja bērna mātes laulība šķirta);
•  ja dzimšanas fakts jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki