Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodoklim
Izvēlētā teritorija: Ropažu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ropažu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana (ROPAŽU NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.
Izvēlētā teritorija: Ropažu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē, pielikumā pievieno iesniegumā norādīto prasību pamatojuma dokumentus, ja tādi nepieciešami.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Ropažu novada Ropažu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ropažu novada Stopiņu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Garkalnes pagasta pārvalde
Vangažu pilsētas pārvalde
Pasts Pasts
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu saņem atbilstoši izvēlētajam atbildes saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus