Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas reģistrēšana (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
6 dienas.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni - jāiesniedz oriģināls;
•  mirušās personas personu apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls;
•  tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu - jāiesniedz oriģināls;
•  reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētas personas nāvi - jāiesniedz oriģināls;
•  iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju - jāiesniedz oriģināls;
•  pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki