Pašvaldības atbalsta sniegšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei (Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests")
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu (uz vietas Dienesta darbinieka iedotu iesnieguma paraugu vai iepriekš sagatavotu brīvā formā, vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta uz e-adresi, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā ONPA "Olaines sociālais dienests" e-adrese
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dienests 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt pieprasīto pabalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus