Pašvaldības pabalsta piešķiršana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Nosaukums pašvaldībā: Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā (Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests")
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir tām personām mājsaimniecībā, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt pabalstu krīzes situācijā.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato
materiālās palīdzības un tās apmēra nepieciešamību. Iesniegumu paraksta visi mājsaimniecības pilngadīgie locekļi, ar ko sniedz Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par mājsaimniecību.
Iesniegumu var iesniegt elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā ONPA "Olaines sociālais dienests" e-adrese
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc situācijas izvērtēšanas, tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē