Pašvaldības pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests")
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu GMI nodrošināšanai ir mājsaimniecībām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Olaines novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kas atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksā līdz katra mēneša pēdējai darba dienai ar pārskaitījumu uz personas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja personai ir piešķirts trūcīgas personas/ mājsaimniecības statuss, tad persona ar iesniegumu vēršas Olaines novada pašvaldības aģentūrā “Olaines sociālais dienests". Iesniegumu aizpilda uz vietas ,vai brīvā formā, norādot vēlamo problēmas risinājumu, vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta uz e-adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē ONPA "Olaines sociālais dienests" e-adrese
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā līdz katra mēneša pēdējai darba dienai ar pārskaitījumu uz personas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai nepieciešamības gadījumā izmaksā
personai skaidrā naudā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē
3. solis / 2.solis
Piešķirot pabalstu, ar personu tiek slēgta vienošanās par līdzdarbību. Pabalsts tiek piešķirts uz trīs vai sešiem mēnešiem, atkarībā no personas sociālās situācijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus