Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalstu veidi:
1. pabalsts par bērna piedzimšanu;
2. pabalsts jubilejā;
3. pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilejā;
4. pabalsti personai ar invaliditāti
5. transporta pabalsts;
6.  pabalsti ģimenei, kurā ir trīs vai vairāk bērnu;
7. pabalsts politiski represētai personai;
8. pabalsts ēdināšanai;
9. pabalsts dokumentu noformēšanai;
10. pabalsts aizgādnim;
11. pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes;
12. pabalsts tuberkulozes slimniekam;
13. apbedīšanas pabalsts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Olaines novadā deklarēta persona, izņemot, bērnu, kurš pēc lēmuma par ārpusģimenes aprūpi deklarēts aizbildņa dzīvesvietā citā novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pabalsta piešķiršana tiek veikta pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Olaines novada p/a „Olaines sociālais dienests” lēmumu var apstrīdēt Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV -2114, viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas.
Atgādinājums
Pabalsta pieprasītājs Dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), bet juridiskai personai - iesniedzēja personas dokuments un pilnvara.
Brīdinājums
Dienesta sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Datu parbaudei palīdzības saņemšanai jābūt katras pilngadīgas personas rakstiskai piekrišanai.
Normatīvie akti
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
(Olaines novada dome; noteikumi; 132019; 27.11.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 25.01.2023