Aizbildnības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aizbildnības statusa piešķiršana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Pakalpojums ietver šādas darbības:
1) aizbildņa statusa iegūšana,
2) aizbildnības nodibināšana bērnam vai
3) aizbildņa iecelšana, atlaišana vai atcelšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz pieteikumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada Bāriņtiesas e-adrese
Klātiene Valmieras novada Bāriņtiesa
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pašvaldības Apvienību pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.

Saziņai ārpus darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju aicinām izmantot Valmieras novada bezmaksas atbalst tālruni 8484.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
1) motivāciju kļūt par aizbildni;
2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
3) nodarbinātību;
4) dzīves apstākļus;
5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona, atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus