Aizgādnības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aizgādņa iecelšana/Aizgādnībā esošas personas interešu aizstāvība (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, iesniedz iesniegumu bāriņtiesā, kas pēc attiecīga tiesas nolēmuma (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisīta notariālā akta par aizgādnības nodibināšanu mantojumam saņemšanas lemj par aizgādņa iecelšanu (personai vai mantojumam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada Bāriņtiesas e-adrese
Klātiene Valmieras novada Bāriņtiesa
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pašvaldības Apvienību pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.

Saziņai ārpus darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju aicinām izmantot Valmieras novada bezmaksas atbalst tālruni 8484.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.

Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.

Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus