Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Gulbenes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pircējs vai to pilnvarota persona
Termiņš:
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība - eID karte). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs. Izskatīšanai jāiesniedz iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi un darījuma akts (pirkuma līgums, izsoles akts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Lauksaimniecības darījumu izvērtēšanas komisija izvērtē saņemto iesniegumu un pārbauda:
1. iesniedzēja atbilstību likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas un 28.1 panta nosacījumiem;
2. vai lauksaimniecības zeme ir iegādājamās zemes dominējošā zemes lietošanas kategorija;
3. pārbauda informāciju par personas īpašumā esošu lauksaimniecības zemi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Komisijas lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā tiek noformēts izziņas veidā un pakalpojuma pieprasītājs to var saņemt klātienē, ar pasta starpniecību vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: