Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana (Gulbenes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pircējs vai pārdevējs vai to pilnvarota persona
Termiņš:
5 darba dienas, ja pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesību izmantošanas
20 dienu laikā, ja pašvaldība nolemj izmanto pirmpirkuma tiesības
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums un pirkuma līguma kopija Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Parādīt visus...
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pašvaldība izvērtē vai atsavināmais nekustamais īpašums ir vai nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Ja vietējā pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības, sagatavotā izziņa elektroniski tiek iesniegta Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā un informatīvi nosūtīta uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e-pasta adresi vai e-adresi (ja tāda ir aktivizēta).

2. Ja vietējā pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības, pieņemtais domes lēmums tiek nosūtīts Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, Pircējam un Pārdevējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: