Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana 1.klasē (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Izglītības iestāde līdz 10. maijam informē vecākus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1. marta līdz 30. aprīlim Valmieras novada vispārējās izglītības iestādēs notiek pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē.

Lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasē vispārējās izglītības iestādē, kas sniedz pamatizglītības programmas apgūšanas iespējas bērniem no 7 gadu vecuma Valmieras novadā, vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) piesaka bērnu pamatizglītības apguvei iestādes 1. klasē tajā kalendārā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

Piesakot bērnu mācību uzsākšanai izvēlētajā izglītības iestādē 1. klasē, vecāki iesniedz iestādes direktoram adresētu iesniegumu (skatīt sadaļā "Dokumenti un veidlapas"), uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Bērnam prioritāri tiek piešķirta vieta izglītības iestādē, ja bērna brālis un/vai māsa ir konkrētās izglītības iestādes skolēns. Šis fakts vecākiem jānorāda iesniegumā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits
Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Valmieras novada vispārējo izglītības iestāžu kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bērni uz vietu 1. klasē tiek reģistrēti iesniegumu iesniegšanas secībā vienotā pašvaldības reģistrā. Reģistrs ir pieejams pašvaldības interneta vietnē https://www.valmierasnovads.lv/novads/izglitiba/izglitibas-iestades/vispareja-izglitiba/
Izglītības iestāde līdz 10. maijam informē vecākus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Atteikuma gadījumā norāda iemeslu.
Par atteikumu uzņemt izglītības iestādē bērnu, iestādes direktors rakstiski informē Valmieras novada Izglītības pārvaldi, kas konsultējas ar bērna vecāku un koordinē vietas piešķiršanu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus