Personalizētu bezmaksas braukšanas karšu izsniegšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka ikvienam pensionāram, kuram vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmieras novadā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma spēkā esamības laikā Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā, saņemot pašvaldībā beztermiņa personalizētu braukšanas karti, ko, iekāpjot autobusā, jāuzrāda tā vadītājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personalizētai braukšanas kartei persona var pieteikties Valmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībā "Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs", apvienību pārvalžu valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēku klientu apkalpošanas punktos darba dienās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija: mob. tel. 28003320 SMS nosūtīšanai un saņemšanai
Darba laiki
Cits Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc izgatavošanas karti varēs pēc iepriekš norādītās izvēles saņemt klātienē Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, kādā no apvienību pārvalžu Vienotajiem pašvaldību un valsts klientu apkalpošanas centriem vai Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēku klientu apkalpošanas punktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus