Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Mājokļa pabalsta piešķiršana (Valmieras novada pašvaldība)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālo lietu pārvalde pieņem mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmieras novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, personai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības jāvēršas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un jāiesniedz iesniegums un dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālo lietu pārvaldes rīcībā.

Ja iepriekš nav bijis piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tad, lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus noteikumos norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;

6) dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;

7) citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
E-pasts
Pasts Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.

Mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus