Informācijas ievietošana digitālajā stendā Cēsu ielā 4, Valmierā (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Informācijas par Valmieras novadā notiekošajiem pasākumiem ievietošana digitālajā stendā Cēsu ielā 4, Valmierā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Informāciju Stendā izvieto atbilstoši sagatavotajam mēneša laika grafikam, iesniedzējam informāciju iesūtot vismaz trīs darba dienas pirms publicēšanas, bet piesakot nepieciešamo publicēšanas laiku līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana
Informatīvie materiāli (*.jpg formātā, 1080x1920 px), kas paredzēti izvietošanai Stendā, nosūtāmi uz e-pastu reklama@valmierasnovads.lv (kontaktpersona Juta Riekstiņa, tel.64207150) ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms vēlamā izvietošanas laika, piesakot nepieciešamo publicēšanas laiku līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam, norādot vēlamos publicēšanas datumus un laikus, pilnu iesūtītāja kontaktinformāciju (e-pasts, tālrunis, vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums)

Informācijas izvietošana Stendā ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Telefona numurs: 64207136
Darba laiki