Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai, jāiesniedz Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai adresēts motivēts iesniegums par koku ciršanu un
zemes robežu plāns, kurā iezīmēti izcērtamie koki.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka iesniegumam papildus pievienojams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu vai mājas padomes priekšsēdētāja
iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64292375
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dace Zandberga
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Koku novērtēšanas komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu, pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai, ko nosūta iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Maksājuma solis
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).
Maksājumi: Skatīt maksājumus