Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Viens no jaundzimušā bērna vecākiem, persona, kura adoptējusi bērnu, vai persona, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā  pēc bērna piedzimšanas.
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, jāiesniedz Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti:
- iesniegums Pabalsta piešķiršanai un apliecinājums, ka Pabalsts nav saņemts
citā Pašvaldībā;
- bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par
adopcijas apstiprināšanu kopija, ja Pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptējusi bērnu,
vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743, 65476744
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Pabalsta izmaksu veic Daugavpils novada dome saskaņā ar Pašvaldības
izpilddirektora lēmumu. Pabalsts tiek ieskaitīts Pabalsta pieprasītāja norādītajā bankas
kontā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476743, 65476744
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki