Informācijas sniegšana par inženierkomunikāciju esošo situāciju, izbūves un pieslēgšanās iespējām
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Zemesgabalu apgrūtinājumu plānu vai informācijas par apgrūtinājumu neesamību saskaņošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārdā
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana par inženierkomunikāciju (gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas, ārējo pneimatisko atkritumu cauruļvadu, telekomunikāciju līniju, elektroapgādes līniju un iekārtu) esošo situāciju, izbūves un pieslēgšanās iespējām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Zemesgabala apgrūtinājumu plānu saskaņošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārdā par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piekrītošajiem un piederošajiem zemes gabaliem, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajām privatizējamajām dzīvojamajām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, zemes gabaliem, kas tiek nodoti īpašuma ka līdzvērtīgā zeme, kuri saskaņā ar likuma "Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" tiek gatavoti ierakstīšanai zemesgrāmatā,  Latvijas valstij piederošajiem un piekrītošajiem zemesgabaliem, izņemot Ministru kabineta 10.11.2010. rīkojuma Nr.648 minētos.
Persona dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātus ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums un apgrūtinājumu plāns vai informācija par apgrūtinājumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi elektroniski parakstītu dokumentu ar saskaņoto
apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem un saskaņojuma uzrakstu, vai persona ierodas klātienē un saņem zemesgabala apgrūtinājumu plānu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki