Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu
Īss apraksts:
Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu. Suņa turēšanas nodeva jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" paredz, ka suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un jāmaksā suņa turēšanas nodeva, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga. Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta EUR 10,00.
Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Normatīvie dokumenti nosaka šādu kārtību:
1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.
2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti, valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.
3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%, ja suņa īpašnieks ir pensionārs vai suns ir sterilizēts.
4. Veterinārās klīnikas, ar kurām Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu, izsniedz suņu īpašniekiem ikgadējo suņu turēšanas žetonu. Ar suņa turēšanas žetoniem veterinārās klīnikas nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
5. Suņa turēšanas žetona saņemšana nav obligāta. Ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc kontrolējošo amatpersonu lūguma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti vai dokuments, kas pamato atbrīvošanu no nodevas nomaksas.
6. Par izvairīšanos no suņu turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.

Pakalpojuma pieprasīšana.
Persona ierodas veterinārajā klīnikā. Informāciju par veterinārajām klīnikām, kurās var saņemt suņa turēšanas nodevas žetonu, persona var atrast Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/
Suņa turēšanas nodevas apmaksai  persona var izmantot e-pakalpojumu portālus www.eriga.lv  vai www.latvija.lv .

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Lai saņemtu suņu turēšanas nodevas žetonu tekošajam gadam, īpašniekam jāuzrāda kvīts par ikgadējās suņa turēšanas nodevas samaksu vai dokumenti, kas apliecina suņa īpašnieka atbrīvošanu no nodevas samaksas, un suņa vakcinācijas apliecība (jāuzrāda oriģināls), kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.
2. No suņa turēšanas nodevas atbrīvotajiem īpašniekiem jāuzrāda:
invalīda apliecība - jāuzrāda oriģināls;
pensionāra apliecība - jāuzrāda oriģināls;
iestādēm, kas audzina suņus, - reģistrācijas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums www.eriga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga
RD iestāde: Rīgas domes Finanšu departaments,
Konta Nr. LV89RIKO0023300000000 Luminor Bank AS,
Bankas kods: RIKOLV2X
vai
AS SEB banka,
Konta Nr. LV74UNLA0023300000000
kods: UNLALV2X
Veicot maksājumu, maksājuma mērķī ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.
Suņa turēšanas nodevas apmaksai  persona var izmantot e-pakalpojumu portālus www.eriga.lv  vai www.latvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona ierodas veterinārajā klīnikā, uzrāda suņu turēšanas nodevas nomaksas dokumentu un saņem žetonu.
Informāciju par veterinārajām klīnikām, kurās var saņemt suņa turēšanas nodevas žetonu, persona var saņemt pa tālruni Mājokļu un vides departamenta Kancelejā (67474700) vai Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/
Maksājumi: Skatīt maksājumus