Informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Konsultācijas par Valsts valodas likuma prasībām, reklāmu un izkārtņu projektu tekstu izskatīšana un labošana atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem" ietvaros:
Konsultāciju sniegšana par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā, kā arī zemes vienību lietošanas mērķu noteikšanas jautājumos Konsultāciju sniegšana par dzīvojamo māju pārvaldīšanu Informācijas sniegšana par virzību reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Informācijas sniegšana par iespēju reģistrēties palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā Informācijas un konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem par Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem Informācijas sniegšana par Kapsētu pārvaldes pakalpojumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētās Informācijas un konsultāciju saistībā ar īres tiesiskajām attiecībām sniegšana Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt telefoniski vai e-pastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pad@riga.lv
Telefons 67037937;67105575
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Telefoniskas konsultācijas var saņemt, zvanot uz tālruņu nr.: +371 67037937, +37167105575
Elektroniskas konsultācijas var saņemt, nosūtot jautājumu uz e-pastu: pad@riga.lv .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pad@riga.lv
Telefons 67037937;67105575