Pašvaldības pabalsta piešķiršana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts krīzes situācijā
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, un kura krīzes situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par konkrētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma paziņošanas dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 18.05.2023