Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pieteikumu reģistrācija Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās un to administrēšana
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Viens no bērna vecākiem vai tā pilnvarota persona vai bērna likumiskais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja vecāki vēlas reģistrēt savus bērnus Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, rindās (turpmāk - rindas) aizpildot e-pakalpojuma kartīti  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv (turpmāk - portāls), tiem jābūt iespējai autorizēties portālā, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus. Portālā redzami pakalpojuma pieteicēja nepilngadīgie bērni. Ja pakalpojuma pieteicējs ir aizbildnis, tad nepieciešams atzīmēt pazīmi “Aizbildnis”.
Vecāki pēc autorizēšanās portālā aizpilda kartīti, sekojot norādēm portālā. Klātienes apmeklējumā jāuzrāda vecāka vai tā pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments; pilnvarotai personai jāuzrāda arī bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinošs dokuments un notariāli apstiprināta pilnvara. Ja rindā vēlas reģistrēt bērnu, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe vai kam iecelts aizbildnis, jāuzrāda arī bāriņtiesas lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi vai aizbildņa iecelšanu. Ja bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas, nepieciešams viena no vecākiem vai tā pilnvarotās personas iesniegums, kam pievienoti pamatojuma dokumentu oriģināli. Reģistrēšanai rindā uz speciālo izglītības programmu iestādē jāiesniedz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Reģistrēšanās rindā notiek konkrētajā pirmskolas izglītības iestādē.
Informācija par pirmsskolām pieejama interneta vietnē https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/izglitiba/vispareja-izglitiba-pirmsskola. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļās notiek tikai jaundzimušo reģistrācija rindā, reģistrējot bērna dzimšanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients aizpilda pieteikumu un reģistrē to saskaņā ar norādēm. Klātienē jāsniedz nepieciešamā informācija, lai pašvaldības darbinieks varētu aizpildīt pieteikumu, jāpārbauda pašvaldības darbinieka ievadītā informācija un jāapliecina pašvaldības darbinieka ievadītās informācijas patiesumu, parakstoties uz aizpildītā un izdrukātā pieteikuma. Pašvaldības darbinieks reģistrē pieteikumu. Vienam bērnam var būt aktīvi 3 pieteikumi. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļās notiek tikai jaundzimušo reģistrācija rindā, reģistrējot bērna dzimšanas faktu. Portālā kļūdaini anulēts pieteikums netiek atjaunots.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...