Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei
Izvēlētā teritorija: Rīga (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Rīgā
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei" ietvaros:
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē. Atļaujā var būt noteikts maksimāli pieļaujamais absolūtais spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram jau ir izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai. Fiziska persona, kura ir reģistrēta komercreģistrā vai ir saimnieciskās darbības veicējs, kuram ir izsniegta licence apstiprināta noliktavas turētāja darbībai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra direktors pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
Izvēlētā teritorija: Rīga
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Saskaņojumu, komersants Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonas tālruņa numuru, e-pasta adresi;
2. komercdarbības vietas, kurā plānots veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē, adresi (5.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā norāda arī ēkas vai telpu kadastra apzīmējumu);
3. termiņu, uz kādu komersants vēlas saņemt Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē 9.2. apakšpunktā minētajā vietā;
4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnē darba laiku;
5. norādi, ja plānots realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, pievienojot 8.1. un 8.2. apakšpunktā norādītos saskaņojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
E-pasts aic@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski parakstīts saskaņojums tiek nosūtīts uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Klātienē saskaņojums tiek izsniegts Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki