Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža zemes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos (2012.g. 2.maija MK not. Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkts).
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Pieteikuma veidlapa, kurai klāt pievieno:
- zemes grāmatas kopiju;
- zemes robežu plāna kopiju (zemes robežu plānā atzīmē precīzu cērtamo koku atrašanās vietu);
- pilnvarotai personai pilnvaras kopiju;
- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnsapulces lēmuma par koku ciršanu kopiju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: