Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodoklim
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuri atbilst atvieglojumu piešķiršanas kritērijiem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts ne vēlāk kā 30 dienu laikā
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu, e-pastu vai e-adresi.
Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa maksātājam Rēzeknes novada pašvaldībā  jāiesniedz motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu atbilstoši MK 20.06.2006. not. Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 33.punktam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188, 28668496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pieprasījuma izvērtēšana
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators izvērtē iesniegumu, nosakot atbilstību atvieglojumu piešķiršanas kritērijiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atvieglojumu piešķiršana / atteikuma sagatavošana
Atkarībā no lēmuma, tiek sagatavots jauns maksāšanas paziņojums piemērojot nodokļa atvieglojumus, vai arī tiek nosūtīts motivēts atteikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188, 28668496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts