Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņēmējs var iegūt informāciju par personām, kurām pakalpojuma saņēmēja nekustamajā īpašumā ir spēkā reģistrētā vai deklarētā dzīvesvietas adrese izmantojot elektronisko pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas" portālā www.latvija.lv
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu var klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas
Klātiene
Ambeļu pagasta pārvalde
Biķernieku pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts pasts - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki