Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene (persona - bezdarbnieks) kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, tā nav noslēgusi uztura līgumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija:
• izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
• skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
•  ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts par pēdējiem trim mēnešiem, darba vietas izziņa.  Sociālais darbinieks veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts pasts - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65422238
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Sociālais darbinieks izskata  pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes( personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais darbinieks sagatavo lēmumu, iesniedz apstiprināšanai dienesta vadītājai
un informē  statusa pieprasītāju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki