Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē Ogres klientu apkalpošanas centrā un Ogres novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, iesniedzot šādus dokumentus:
• Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (skat. veidlapas) - jāiesniedz oriģināls;  
• Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls;
• pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara;
• īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokumentu, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu, kā arī dokuments, kas apliecina, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (iesniedz pēc nepieciešamības).
Elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu uz pašvaldības e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv vai E adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
VPVKAC
Ogres novada Birzgales pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ogres novada Ikšķiles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ogres novada Ķeguma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ogres novada Lielvārdes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ogres novada Rembates pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene Ogres novada pašvaldība (Apmeklētāju pieņemšanas centrs)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ogres novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izskata iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu un pieņem lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu vai uz norādīto personas e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: