Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai)  klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, vai izmantojot tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums Ogres novada pašvaldībai) jāiesniedz Ogres novada pašvaldībai iesniegums. Pēc nepieciešamības iesniegumam pievieno īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; kā arī dokuments, kas apliecina, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai.

Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā ir iespējams aizpildīt deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas veidlapu.

Bezmaksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Ogres novada pašvaldība (Apmeklētāju pieņemšanas centrs)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ogres novada pašvaldība izskata iesniegumu un tiek pieņemts lēmums vai ziņas par personu/personām dzīvesvietā tiks dzēstas.

Lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: