Vienreizēja Valsts adrešu reģistra datu saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros Jums ir iespēja saņemt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā uzkrātos datus par adresācijas objektiem visā Latvijas teritorijā.

Atkarībā no mērķa, kādam datu izmantošana paredzēta, Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) nosaka šādus izmantošanas nosacījumus:
1. gala lietotājam - datus atļauts izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot lietošanā trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam - datus atļauts izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot lietošanā trešajai personai.

Pieprasītos datus VZD sagatavo un izsniedz elektroniski VZD datu publicēšanas un e - pakalpojumu portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”, ja klientam tāds ir izveidots.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Pieprasījums 650,00 EUR 0,00 EUR 650,00 EUR
Administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā Pieprasījums 170,75 EUR 0,00 EUR 170,75 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"