Lēmuma saņemšana koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Koku ciršana ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par koku ciršanas saskaņošanu valsts autoceļa aizsargjoslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.
Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotās personas, privātpersona, iestāde, uzņēmums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
1. 20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
2. 10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos (2012.g. 2.maija MK not. Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkts).
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Personu apliecinošs dokuments.
2. Kvīts (kā pierādījums par 1.42 EUR samaksāšanu par lēmumu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Pašvaldība nosaka nodevu par domes izsniegtajiem dokumentiem - par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu jāmaksā 1.42 EUR. Papildus, pamatojoties uz  2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III nodaļu un Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” IV nodaļu iespējama zaudējumu aprēķināšana katrai situācijai (atšķirībā no koka sugas, augšanas vietu un ciršanas pamatojumu) cita summa.

Apmaksājot Zaudējumu aprēķinu:

Rekvizīti
Nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV- 3001
Reģ. Nr.: 90009118031
Norēķinu konts: AS SWEDBANK
Konta Nr.: LV07HABA0551025900443
Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt lēmuma datumu, numuru (gadījumā, kad jāatmaksā zaudējumu aprēķins (2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III nodaļu)).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu iespējams saņemt pagasta pārvaldēs un Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Lielplatones pagasts
Parādīt visus...