Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Mājas aprūpes pakalpojums (Jelgavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu un dzīvo Jelgavas novadā,kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.

Nepieciešamie dokumenti:

• iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;
• dokumentus, kas apliecina likumisko apgādnieku nespēju veikt apgādnieka pienākumu ( piemēram, tiesas spriedums par aprūpes tiesību atņemšanu);
• izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību;
• sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2. Iesniedz nepieciešamos dokumentus (skatīt sadaļā nepieciešamie dokumenti);
3.Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu ;
4.Sociālais darbinieks veic apsekošanu personas, kas pieprasa pakalpojumu, dzīvesvietā un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
5. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
6.Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
7.Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju;
8.Jelgavas novada sociālais dienests nosūta pakalpojuma pieprasījumu pakalpojuma nodrošinātājam biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība";
9.Aprūpes pakalpojuma īstenošanas plānu sastāda un tā īstenošanu nodrošina
biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Parādīt visus...