Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Jelgavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Par miršanas faktu jāziņo laulātajam,ģimenes loceklim vai citai personai,kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē,sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā, tad iestādes vadībai rakstveidā jāziņo par miršanas faktu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni -jāiesniedz oriģināls;
2. Mirušā personu apliecinošs(-i) dokuments(-i);
3. tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.
4. Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
Klātiene   -   Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c., i iesniedzot dokumentu, kas apliecina reģistrējamās personas nāves faktu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki