Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās (Jelgavas novada pašvaldība)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai" ietvaros:
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Tirdzniecības organizators – juridiska, publiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Fiziskai personai:
1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
2) rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tās apsaimniekotāju, ja teritorijas īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav pašvaldība - jāuzrāda oriģināls;
3) tirdzniecības dalībnieku saraksts (fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs).

Juridiskai personai:
1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
2) rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tās apsaimniekotāju, ja teritorijas īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav pašvaldība - jāuzrāda oriģināls;
3)Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
4)saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu - jāuzrāda oriģināls;
5) tirdzniecības dalībnieku saraksts (fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 25.09.2019 saistošajiem noteikumiem Nr.7"Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”.

Par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās       30.00 EUR par pasākumu

Maksājums veicams ar bankas pārskaitījumu:
Jelgavas novada pašvaldība
Reģ.nr.90009118031
AS SEB banka - LV81UNLA0050023690285
AS Luminor - LV15RIKO0002930225014
AS Swedbank  -LV07HABA0551025900443
Maksājuma mērķis: Par tirdzniecības vietas atļauju   Nr. un  atļaujas derīguma termiņš
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā sagatavo atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...